Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Võ Nhai họp phiên tháng 3 năm 2021

01-04-2021 13:29

       Sáng ngày 01/4,  Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Võ Nhai đã tổ chức Phiên họp tháng 3. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì Phiên họp. Dự  Phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

      Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Võ Nhai. Theo số liệu thống kê cho thấy, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã  chỉ đạo Uỷ ban bầu cử huyện ban hành Nghị quyết về việc ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, với số lượng đơn vị bầu cử là 9 đơn vị, số lượng đại biểu HĐND được bầu là 34 đại biểu. Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết ấn định đơn vị bầu cử tổng số 127 đơn vị và số lượng đại biểu được bầu toàn huyện là 318 đại biểu. Cùng với đó,  Ban Thường vụ Huyện ủy  đã chỉ đạo thành lập 9 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai nhiệm kỳ 2021 - 2026. Số lượng thành viên các Ban bầu cử cấp huyện gồm 11 người. Chỉ đạo Uỷ ban bầu cử huyện ban hành các Quyết định thành lập 3 tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo công tác bầu cử gồm 15 thành viên. Các tổ giúp việc căn cứ Quyết định thành lập đã xây dựng kế hoạch triển khai công việc theo đúng nhiệm vụ được phân công. Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện đã phân công các thành viên phụ trách các xã, thị trấn theo đúng quy định. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được huyện triển khai đúng luật và các hướng dẫn của cấp trên ban hành.

  

       Tại Phiên họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; thảo luận về số lượng thành viên và nhân sự công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, lượng cử tri huyện Võ Nhai dự kiến đến ngày 23/5/2021 là 53.800 người. Đến thời điểm hiệp thương lần 2, huyện Võ Nhai không có người tham gia ứng cử và chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử.

          Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh và giao nhiệm vụ: Giao Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan giúp việc tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh báo cáo mang tính tổng thể; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hiệp thương lần 3 đảm bảo đúng luật và thời gian quy định;  Đối với công tác tuyên truyền cần lồng ghép với công tác an sinh xã hội; đặc biệt quan tâm đến vẫn đề an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn được giao phụ trách để công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hiệu quả cao nhất./.

Th: Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)Thống kê truy cập

Đang truy cập:2937

Tổng truy cập: 827272